Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi

Hakkımızda

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde 2000 yılında kurulan ve kısa adı “ÇASEM” olan merkezimizin amacı; Çanakkale’de binlerce yıllık geçmişe ve geleneğe sahip olan seramik sanatını incelemek, bu sanatla ilgili araştırma ve incelemeler yapmak, bu konularda  eğitim-öğretime yardımcı olmak, Geleneksel Çanakkale Seramikleri üretimini bizzat üretmek ve bu seramiklerin üretimini yapmak isteyenleri desteklemektir.

            Merkez bu çalışmaları yaparken; “Çanakkale Seramikçiliği” hakkında bilgi veren kitap, makale, rapor, gazete yazısı, broşür, katalog gibi yayınları, filmleri, varsa resim ve diaları, ses bantlarını ve benzeri tüm görsel ve işitsel malzemeleri toplar, araştırır ve değerlendirir.

            Merkez bu çalışmaları yanında, aynı konularda araştırma yapan yurt içi ve yurt dışı  kuruluşlarla, üniversitelerle, enstitü ve merkezlerle,  endüstriyel üretim yapan sanayi kuruluşlarıyla da işbirliği içerisindedir. Yine konusuyla ilgili yurt içi ve yurt dışında  düzenlenen konferans, sempozyum, kongre, panel, atölye, sergi  ve benzeri faaliyetlere katılır ve de bu tür faaliyetler düzenler, düzenleyenleri teşvik eder. Merkez yapılan araştırmaların sonuçlarını yayınlar, üretimleri sergiler, Çanakkale Seramikleri'ni tanıtmak amaçlı dergi, kitap, broşür, rehber ve katalog yayınlar.

            Merkez, Çanakkale’de yerel, geleneksel ve çağdaş seramik üretimini destekler, üretimin pazarlanmasına yardımcı olur, bir modelleme olması açısından  tasarım, araştırma- geliştirme ve uygulama ekibiyle birlikte Geleneksel Çanakkale Seramikleri'nin röprodüksiyonlarını ve yeni çağdaş ürün yorumlamalarını üreterek halkın Çanakkale Seramikleri'ni tanımasını, satın almasını ve de bu kentsel seramik kültürünün geleceğe aktarılmasını sağlamaktadır.

            Merkezin önemli yararlarından biri de; yaz dönemi stajları ile Seramik ve Geleneksel Türk El Sanatları bölümü Önlisans ve Lisans öğrencilerine kurum içi ve kurum dışından staj olanaklarını sunar, tasarımlarını uygulama ve üretme olanağı tanıyarak  iş deneyimi kazanmalarına olanak tanır.

            Bütün bu oluşumlar sonucunda ortaya çıkan değerleri Üniversite Döner Sermayesi ile Katma Değere dönüşmesine özverili-gönüllü çalışanları ile olanak sağlamaktadır.