Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi

Vizyon

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi "Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi" (ÇASEM) olarak vizyonumuz;

Uzun bir tarihsel süreci bulunan, Geleneksel Çanakkale Seramikleri'nin tarihsel süreci hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olarak, yörede Geleneksel Seramik Sanatı'nın gelecek nesillere aktarılmasında önder olmak.