Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi

ÇASEM MİRAS SEMBOLLER "ÇANAKKALE"

ÇASEM MİRAS SEMBOLLER “ÇANAKKALE”

ÇASEM

MİRAS SEMBOLLER “ÇANAKKALE”

Proje Yöneticileri:

Doç. Gaye KIRLIDÖKME BELEN “MSGSÜ”

Doç. Yeşim ZÜMRÜT “ÇOMÜ”

 

Proje Yardımcıları:

Öğr. Gör. Mehmet COŞAR “ÇOMÜ”

Arş. Gör. Kaan KAYA “ÇOMÜ”

Uzm. Necmi TEKİN “ÇOMÜ”

Arş. Gör. Pınar YILMAZ “MSGSÜ”

Arş. Gör. Ayşegül Damla YÜCEBAŞ “MSGSÜ”

 

                Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde 2000 yılında kurulan ve kısa adı “ÇASEM” olan merkezimizin vizyonu;  uzun bir tarihsel süreci bulunan, Geleneksel Çanakkale Seramikleri hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olarak, yörede Geleneksel Seramik Sanatının gelecek nesillere aktarılmasında önder olmaktır. Konuya ilişkin olarak, yurtiçi ve yurtdışı üniversite, kurum, kuruluş ve sanayi işletmeleri ile işbirliği yaparak paydaşlar ile ulusal ve uluslararası etkinlikler (panel, çalıştay, söyleşi, yarışma, konferans, sempozyum vs. ) organize etmek, geleneksel seramik formların tespiti, yeni formların araştırılması ve çağdaş yorumlar ile yeniden üretilmesini sağlamak öncelikli amaçları arasında yer almaktadır.

                Bu amaçlar doğrultusunda üniversitemize bağlı ÇASEM ile ÇOMÜ GSF Seramik ve Cam Bölümü ve MSGSÜ GSF Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü arasında bir işbirliği sağlanmıştır. MSGSÜ GSF Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Gaye Kırlıdökme Belen’in 2012 yılında kurgulayarak 2014 yılında uygulamaya başladığı Miras Semboller Zanaattan- Tasarıma başlıklı projesinin Kastamonu ve İstanbul ’dan sonra üçüncü  ayağı Miras Semboller “Çanakkale” dir.

                Her iki kurumda oluşturulan öğrenci ve akademisyen grubu Miras Semboller “Çanakkale” başlığı altında 2017-2018 eğitim öğretim yılı boyunca Çanakkale Seramikleri ve Troya temelli çalışmalar yapacaktır. Bölge değerlerinin tasarımcı bakış açısıyla keşfedilmesi, yenilikçi ve yaratıcı bakış açısıyla yeniden ele alınmasıyla değerlerimizin yüceltilmesi, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak seramik ve tekstil alanında yeni ve çağdaş tasarım önerilerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 

Projenin 23-26 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek ilk aşamasında

*Miras Semboller “Çanakkale” konferansları -23.10.2017

* Miras Semboller Zanaattan-Tasarıma Yazmalar Sergisi- 23.10.2017

*Çanakkale şehir müzeleri gezisi -24.10.2017

*Troya Ören Yeri gezisi- 25.10.2017

*Çanakkale Seramikleri ve Troya kaynaklı sembollerin tespiti yapılacaktır. 26.10.2017

İkinci aşamada

*Konu kapsamında İstanbul müze gezileri

*Atölye Çalışmaları

*Tasarım

*Belgeleme

*Sunum yapılacaktır.

Ekler

Miras Semboller basın bülteni.docx