Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi

GELENEKSEL ve ÇAĞDAŞ ÇANAKKALE SERAMİKLERİ ÇALIŞTAYI

GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ ÇANAKKALE SERAMİKLERİ ÇALIŞTAYI 26-28 EKİM 2017

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

25. YIL ETKİNLİKLERİ

ÇANAKKALE SERAMİKLERİ ARAŞTIRMA UYGULAMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

(ÇASEM)

GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ ÇANAKKALE SERAMİKLERİ ÇALIŞTAYI

26-28 EKİM 2017

 

AMAÇ: Geleneksel Çanakkale Seramiklerinin profesyonel düzeyde uygulanabilmesi, yaygınlaştırılabilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılacak bilgi ve deneyimlerin biriktirilebilmesini amaçlar.

KAPSAM

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin kuruluşunun 25. Yılı kapsamında, Çanakkale Seramiklerini geliştirme ve yaygınlaştırma adına planlanan aşamalı bir projenin ilk programı;

I- profesyonellerin Geleneksel Çanakkale Dekorları Uygulama eğitimi,

II- Geleneksel ve Çağdaş Çanakkale Seramikleri Çalıştayı,

III- sonuçların gösterime sunularak tanıtılacağı sergi programıdır.

 

I-Geleneksel Çanakkale Seramikleri Dekorlarının, profesyonel seramikçilere yönelik eğitim ve öğretimi programı, 21 Mart-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Fırça ve aplike dekorlarının, motif ve kompozisyonların öğrenildiği program, Çanakkale Seramikleri adına önemli bir adımdır ve katılımcılar uygulayabilir ve geliştirerek sürdürebilir aşamaya ulaşmışlardır.

II- Geleneksel ve çağdaş Çanakkale seramikleri çalıştayı; 26-28 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Geleneksel ve Çağdaş Çanakkale Seramikleri Çalıştayı, Geleneksel Çanakkale Seramikleri formları ve dekorlarının birlikte ele alınacağı, ustaların, sanatçıların katkılarıyla kazanımların ve paylaşımların artırılmasını hedefleyen uygulamalar ve bilgi birikimine katkı sağlayacak konferans sunumlarından oluşur. 

III- Geleneksel ve Çağdaş Çanakkale Seramikleri Sergisi; 16-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Çanakkale İl Kültür Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisinde Eğitim Programı ve Çalıştay sonuçlarında ortaya çıkan eserlerin gösteriminden oluşur. 

 

ÇALIŞTAY KATILIMCILARI ve KATKILARI:

Çalıştay; katkılarına göre, geleneksel ve çağdaş uygulamaları yapacak, konferans sunumları ile bilgi ve deneyimlerini aktaracak ve uygulama ve sunumlarıyla katkıda bulunacak, seramik alanında profesyonel çalışmaları olan, Geleneksel Çanakkale Seramikleri konusunda deneyim ve bilgi birikimine sahip katılımcılardan oluşmaktadır.

PANEL ve KONFERANSLAR  26-28 EKİM 2017

 

26 EKİM Perşembe 2017  10-00-17:00

Açılış:

10.00:  Açılış Konuşması ve Program Tanıtımı:

 Ayşe Güler- Hilal Yaman Taşkıran

10.15. Açılış Kokteyli

10.30.

Çalıştay uygulamaları

 

13:30- 14.00 Konferans : Prof. Dr. Billur Tekkök “Geleneksel Çanakkale Seramikleri”

14:10-14:40 Konferans: Prof. Güngör Güner “Seramik Eğitiminde Iskaladığımız bir Geleneğimiz Çanakkale Seramikleri (Çini ye ek olarak)”

14:50-15:30 Konferans : Tanzer Orbay “Çanakkale Seramiklerinde Malzeme ve Teknoloji

15:30-16.00 Ara

ÇANAKKALE SERAMİKLERİNDE GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNELİMLER

PANEL: 16:00-17:00

 Konuşmacılar: Güngör Güner, İsmail Bütün, Adil Can, Tanzer Orbay, Billur Tekkök

 1. EKİM Cuma 201710:00-18:00

 

10.00-18:00: Çalıştay Uygulamaları

 

15:00-15:20 BULMACA TESTİLER VE GELENEKSEL ÇANAKKALE SERAMİKLERİNDEKİ ÖRNEKLERİ

Halide Okumuş

 

15:30-15:50 ŞABLON TORNA İLE İÇTEN VE DIŞTAN SIVAMALI ÇANAKKALE TABAK VE ÇANAK UYGULAMALARI

Necati Işık

 

16:00-16:20 GELENEKSEL ÇANAKKALE SERAMİKLERİ TABAK FORMLARININ CAM MALZEME VE TEKNİKLERİ  İLE YORUMU  Ergün ARDA

 

16.30.-16:50 TÜRK MİTOLOJİSİNDEKİ HAYVAN FİGÜRLERİNİN GELENEKSEL ÇANAKKALE SERAMİKLERİYLE BENZERLİKLERİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Berrin Kayman

 

 1. EKİM Cumartesi 201710.00-18:00: Çalıştay Uygulamaları

 

15:00-15:20 ÇANAKKALE SERAMİKLERİ DEKORLARI VE ÇASEM DEKOR EĞİTİM SÜRECİ ve SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşe Güler-Arzu Doğan

15:30-15:50 ÇANAKKALE SERAMİKLERİNDE HAYVAN FİGÜRLERİ

                    Müjde Yücel Coşar

 

16:30-16:50   ISLIK ÇALAN ÇANAKKALE SERAMİKLERİ

                      Mehmet Coşar

 

17:00-17:20 MİMARİ SERAMİK GELENEĞİMİZ VE ÇANAKKALE KENT DOKUSUNDA SERAMİK DUVAR PANOSU ÖRNEKLERİ

Şeref Doğan

 

ÇALIŞTAY UYGULAMA KATILIM PROGRAMI

 

Katılımcı

Çalıştay Uygulama Programı

 1.  

İsmail Bütün

Geleneksel Uygulama

 1.  

Adil Can Güven

Geleneksel Uygulama ve dekor

 1.  

Nursan Güven

Geleneksel Uygulama ve dekor

 1.  

Cem Güven

Geleneksel Uygulama ve dekor

 1.  

Hilal Taşkıran

Geleneksel Fırça Dekoru

 1.  

Ayhan Taşkıran

Sanatsal yorum

 1.  

Halim Kaya

Endüstriyel Tasarım

 1.  

Berrin Karagül

Sanatsal yorum: Çağdaş at başlı form yorumları, Türk mitolojisinde kanatlı at ve geleneksel at başlı testinin konu alındığı yorumlar

 1.  

Fatih Karagül

Sanatsal yorum: Gaz lambası esinli gemi biçimli heykel

 1.  

Şerife Biçici

Geleneksel Fırça Dekoru

 1.  

Gönül Arabacı

Geleneksel Fırça Dekoru

 1.  

Burak Çiftci

Geleneksel Uygulama ve dekor

 1.  

Halide Okumuş

 

At başlı Sanatsal yorum

 1.  

Mehmet Coşar

 

Islık Çalan Çanakkale Seramikleri

 1.  

Necati Işık

 

İç ve Dış Sıvama yöntemi ile Çanakkale tabak ve çanak üretimi

 1.  

Necmi Tekin

 

Geleneksel Uygulama: Geleneksel Çanakkale Seramikleri kase ve tabak üretiminde astar akıtma uygulaması

 1.  

Ergün Arda

 

 

Sanatsal yorum: Çömlekçi çarkında form uygulamaları

 1.  

Ayşe Güler

Fincan ve kupa yorumları üzerine Geleneksel dekor uygulamaları

 1.  

Arzu Doğan

Geleneksel Uygulama: Çanakkale Atbaşlı testi ve çanak yorumları

 1.  

Berna Batur

Geleneksel Uygulama: Bardak gurupları

 1.  

Meral Ünal

Geleneksel Dekorların tabak ve duvar panosu üzerine uygulanması

 1.  

Sonay Yılmaz

Geleneksel Uygulama

 1.  

Selma Turhan

Geleneksel Uygulama

 1.  

Sevda Pazarcık

Geleneksel Uygulama

 1.  

Murat Biçer

Geleneksel Uygulama ve yorum

 1.  

Zeynep Arol

Geleneksel Uygulama

 1.  

Sacide Öz Ertürk

Geleneksel Uygulama ve yorum

 1.  

Ufuk Baş

Geleneksel dekorların ajur tekniği ile uygulanması

 1.  

Burcu Gürcü

Geleneksel Uygulama ve yorum

 1.  

Derya Aslan

Geleneksel Uygulama

 1.  

Şeref Doğan

Torna şekillendirmenin öneminin vurgulanması: çanak yapımı

 1.  

Elif Çetin

Geleneksel dekorların işlevsel formlar üzerinde uygulanması

 1.  

Nazmiye Kenar

Geleneksel Uygulama ve yorum

 1.  

İlter Özyıldırım

Geleneksel Uygulama ve yorum

 

SERGİ

16-30 Kasım 2017 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Çanakkale

 

 

ÇOMÜ 25. YIL ÇASEM ETKİNLİKLERİ GÖREV DAĞILIMI

 

 

ÇOMÜ 25. Yıl ÇASEM

Geleneksel ve Çağdaş Çanakkale Seramikleri Etkinlikleri

Doç. Ayşe Güler

Koordinatör

 • GELENEKSEL ÇANAKKALE SERAMİKLERİ DEKORLARI EĞİTİMİ:16 Mart 2017-25 Mayıs 2017

 

 

Düzenleme ve Yürütme Kurulu

Doç. Ayşe Güler, Öğr. Gör. Hilal Taşkıran, Uzman Necati Işık, Uzman Necmi Tekin, Uzman Arzu Doğan, Murat Biçer.

 

Katılımcılar

 

Eğitim veren: Öğr. Gör. Hilal Taşkıran

 

Kursiyerler: Ayşe Güler, Necati Işık, Necmi Tekin, Ayla Tekin, Arzu Doğan, Murat Biçer, Berna Batur, Zeynep Arol, Derya Arslan, Sonay Yılmaz, Selma Turhan, Elif Çetin, Burcu Gürcü, İlter Özyıldırım, Gönül Arabacı, Sevda Figen Pazarcık, Meral Ünal.

 

 

 

 • GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ ÇANAKKALE SERAMİKLERİ ÇALIŞTAYI:

26-28 EKİM 2017

Düzenleme ve Yürütme Kurulu

Doç. Yeşim Zümrüt, Doç. Ayşe Güler, Öğr. Gör. Hilal Taşkıran, Öğr. Gör. Mehmet Coşar, Uzman Necati Işık, Uzman Necmi Tekin, Uzman Arzu Doğan, Araş. Gör. Müjde Yücel, Murat Biçer, Şerife Biçici, Burak Çiftci, Tuncay Alpı.

 

 • SERGİ DÜZENLEME/YAYIN KURULU

 

SERGİ DÜZENLEME:  Doç. Ayşe Güler, Öğr. Gör. Hilal Taşkıran, Öğr. Gör. Berrin Kayman Karagül, Öğr. Gör. Mehmet Coşar, Araş. Gör. Müjde Yücel, Şeref Doğan, Arzu Doğan, Necmi Tekin, Necati Işık, Murat Biçer, Şerife Biçici, Burak Çiftçi.

YAYIN KURULU: Doç. Yeşim Zümrüt, Doç. Fatih Karagül, Doç. Ayşe Güler, Yrd. Doç. Halide Okumuş,  Mehmet Coşar, Araş. Gör. Müjde Yücel, Tuncay Alpı.

 

 

Ekler

CASEM - Çalıştay.docx