Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi

FAALİYET RAPORU 2020

ÇANAKKALE SERAMİKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ (ÇASEM) 2020 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde 2000 yılında kurulan ve kısa adı “ÇASEM” olan merkezimizin amacı; Çanakkale’de binlerce yıllık geçmişe ve geleneğe sahip olan seramik sanatını incelemek, bu sanatla ilgili araştırma ve incelemeler yapmak, bu konularda  eğitim-öğretime yardımcı olmaktır. Geleneksel Çanakkale Seramikleri üretimini bizzat üretmek ve bu seramiklerin üretimini yapmak isteyenleri desteklemektir.  

 

2019 sonunda Çin’de ortaya çıkan COVID-19, yayılma hızının yüksek olması sebebiyle büyük bir hızla tüm dünyaya yayılmıştır. COVID-19, ölümcül etkisi nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilmiştir. Yayılımını önlemek için ülkeler son derece katı önlemler almak, ekonomik ve sosyal hayatı neredeyse tamamen durdurmak zorunda kalmışlardır Ekonomik hayatın durma noktasına gelmesi şüphesiz çalışma hayatını kuvvetle etkilemekte ve büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 2021 yılında da hiç şüphesiz çalışma hayatını etkilemeye devam edecektir.

 

Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi olarak; 2020 yılı hedeflerimizin birçoğunu iptal etmek veya ertelemek zorunda kaldık. Buna rağmen hedeflediklerimiz ve 2020 yılında gerçekleştirebildiğimiz faaliyetlerimiz aşağıda kısa başlıklar halinde belirtilmiştir.

 

  1. Merkez, Çanakkale’de yerel, geleneksel ve çağdaş seramik üretimini destekler, üretimin pazarlanmasına yardımcı olur, bir modelleme olması açısından  tasarım, araştırma- geliştirme ve uygulama ekibiyle birlikte Geleneksel Çanakkale Seramiklerinin röprodüksiyonlarını ve yeni çağdaş ürün yorumlamalarını üreterek halkın Çanakkale Seramiklerini tanımasını, satın almasını ve de bu kentsel seramik kültürünün geleceğe aktarılmasını sağlamaktadır. Ürünler, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kanalı ile satışa sunulmaktadır.

 

  1. Merkezin önemli yararlarından biri de; yaz dönemi stajları ile Seramik ve Cam Bölümü, Ön lisans ve Lisans öğrencilerine kurum içi ve kurum dışından staj olanaklarını sunar, tasarımlarını uygulama ve üretme olanağı tanıyarak  iş deneyimi kazanmalarına olanak tanır. 2020 yılında yaşanan salgın nedeniyle staj programlarımız gerçekleştirilememiştir.

 

  1. Seramik ve Cam Bölümü Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine Kısmi Zamanlı Öğrenci Statüsünde çalışma imkanı sunulmaktadır. Yıllık 2 Kısmi Zamanlı Öğrenci kontenjanı bulunan merkezimizde 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde çalışan 2 öğrencimiz bulunmaktadır. Ancak 2020 yılında salgın nedeniyle kısmi zamanlı öğrenci programımız gerçekleştirilememiştir.

 

  1. Araştırma Merkezimiz bünyesinde bir kütüphane oluşturulması planlanmış ve Geleneksel üretim yöntemleri ile üretilen Çanakkale Seramikleri hakkında bugüne kadar yapmış oldukları makale/bildiri/tez/araştırma/proje metinlerinin ve/veya eser görsellerinin oluşturulacak kütüphaneye kazandırılması için çalışmalar 2019 yılında başlatılış ve 2020 yılında da devam edilmiştir.

 

  1. “ÇASEM Müzesi ve Arşivi” oluşturulması projesi kapsamında, 2000 yılından günümüze ÇASEM bünyesinde üretilen 60 a yakın ürün çeşidinin sürekli sergilenmesi ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde oluşturulacak arşiv ile ürün çeşitlerinden birer adedinin arşivde muhafaza edilmesine yönelik proje çalışmasının ön hazırlıkları tamamlanmış ve yazım aşamasına geçilmiştir.

 

  1. “ÇASEM Kitaplığı/Kütüphanesi” oluşturulması projesi kapsamında literatür taraması ve ülke genelinde tüm üniversitelerimiz akademik personeli ile yazışma yapılarak kaynaklara erişim sağlanması konusunda çalışmalar yapılmıştır.

 

  1. ÇASEM Personellerimiz 07-30 KASIM 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen EKİM GEÇİDİ 19 ÇANAKKALE Disiplinler arası Karma Sanal Sergisine bireysel katılım sağlamışlardır.
  2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 11-25 MART 2021 tarihleri arasında “8 MART 2020 Dünya Kadınlar Günü” Etkinliğine ÇASEM personellerimiz bireysel katılım sağlamışlardır.

 

  1.  Çanakkale Belediyesi Çanakkale Seramik Müzesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇASEM müdürlüğümüz arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, 2021 yılında uygulanmak üzere “Seramik Çocuk Atölyesi” proje çalışmaları tamamlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Doç.Dr. Yeşim ZÜMRÜT

                                                                                                               ÇASEM Müdürü

Ekler

Merkez 2020 Faaliyetleri.pdf