Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi

Misyon

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi "Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi" (ÇASEM) olarak misyonumuz;

 

-Geleneksel Çanakkale Seramikleri hakında literatür taraması yaparak, kitap, dergi, film, resim gibi göresel ve işitsel materyelleri toplamak ve kullanılmasını sağlamak.

- Konuya ilişkin olarak,yurtiçi ve yurtdışı üniversite, kurum, kuruluş ve sanayi işletmeleri ile işbirliği yapmak.

- İşbirliği içinde bulunduğu paydaşlar ile ulusal ve uluslararası etkinlikler (panel, çalıştay, söyleşi, yarışma, konferans, sempozyum vs. ) yapmak.

- Geleneksel Çanakkale Seramikleri hakkında araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayınlamak.

- Geleneksel Çanakkale Seramiklerinin orjinal ürünlerini toplayarak, sergilenmesini sağlamak.

- Geleneksel seramik formlarının tespiti, yeni formların araştırılması, çağdaş yorumlar ile yeniden üretilmesi ve restorasyon amaçlı atölye ve laboratuvarların kurulması.